Nina, visible sur Le Pian Medoc (33)

Nina, visible sur Le Pian Medoc (33)